Wat doet een incasso bureau als je deze inschakelt?

Als bedrijf, maar ook als particulier of zelfs als overheid loop je soms tegen problemen aan met debiteuren en de nog openstaande facturen. De problemen kunnen heel eenvoudig zijn, zoals dat deze vergeten is. Maar er kunnen ook ingewikkeldere problemen ontstaan over een factuur die door de debiteur betwist wordt of in het ergste geval wordt hij zonder opgaaf van reden niet betaald. Wat de reden ook is, schakel een incasso bureau in om alsnog je factuur betaald te krijgen. 

Wat is een incasso bureau precies? 

Een incasso bureau is een onderneming die in opdracht van anderen, een opdrachtgever, facturen int of gelijksoortige werkzaamheden uitvoert zoals advisering over cashflow. Een incassobureau heeft geen speciale bevoegdheden, zoals een deurwaarder die bijvoorbeeld wel heeft. Je kunt ervoor kiezen om alleen een los dossier aan te brengen of om een zogenaamd ‘abonnement’ af te sluiten waarbij je op regelmatige basis dossiers aanbrengt. Dit alles is natuurlijk afhankelijk van de grote van jouw aantal debiteuren en de problemen die er met de facturen zijn. 

Oninbare vordering? Denk na over de vordering verkopen

Een incassobureau geeft vaak ook de mogelijkheid om vorderingen die niet te innen zijn door jou of door henzelf af te kopen. Dit gebeurt door middel van ‘cessie’ wat een juridische term is voor het kopen van de vordering. Door middel van een mededeling aan de debiteur wordt aangegeven dat de vordering overgenomen is en vanaf dat moment ben jijzelf volledig van de debiteur af en heeft het incasso bureau jou een bedrag betaald als zogenoemde afkoop. 

Naast deze cessie-vorderingen zijn er ook bedrijven die aan debt trading doen. Ze kopen een heel bestand op bij grote bedrijven en betalen rond de 25% van de nominale waarde van alle vorderingen. Op die manier ben jij zelf in één keer van die hele rompslomp af en heb je nog iets gekregen, terwijl het bureau op de achtergrond aan de slag gaat om meer dan 25% gelden te innen zodat ze winst kunnen maken erop. 

Wat doet een incasso bureau als jij een vordering uit handen geeft? 

Als je de vordering of vorderingen uit handen geeft is de eerste stap die een incassobureau zet het benaderen, veelal per brief, van de debiteur. Ze sturen dan een aanmaning om te laten weten dat er echt betaald moet worden en in die aanmaning verwerken ze dan ook de juiste termijnen en termen om er later voor te zorgen dat de rechter niet kan zeggen dat je het niet goed hebt gedaan. Als daar geen reactie en/of geen betaling op komt, dan bellen ze vaak de debiteur om te informeren naar de status. De vervolgstap is het versturen van een ingebrekestelling en meermaals de debiteur telefonisch benaderen om te informeren naar een betaling en het maken van een betaalafspraak. Dit proces kan enkele weken tot maanden in beslag nemen, afhankelijk van de vordering en jouw wensen richting de debiteur. 

Een incasso bureau zoals Incassonet doet dus eigenlijk alles omtrent de factuur om ervoor te zorgen dat hij door jouw debiteur betaald wordt. Als dat uiteindelijk niet gebeurd kunnen ze je ondersteunen in een vervolgprocedure.